Līgumi un noteikumi


LMT pakalpojumu līgums

LMT nodrošina daudzveidīgu un plašu informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī klienta un LMT saistībām. Attīstoties pakalpojumiem, LMT piedāvā arvien jaunas iespējas. Jaunajiem piedāvājumiem un izmaiņām pakalpojumu klāstā un maksās visērtāk var sekot līdzi LMT mājas lapā. Ja tiks veiktas izmaiņas tarifu plānos vai to izmantošanas noteikumos, mēs ar Tevi sazināsimies (īsziņa, e-pasts u.tml.), dodot iespēju savlaicīgi iepazīties ar izmaiņām un izvērtēt to atbilstību interesēm un vajadzībām.

LMT klientiem – fiziskajām personām, kas iegādājas preces vai pakalpojumus nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, izņemot gadījumus, kad klients dod rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu pakalpojumu atbilstoši LMT pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds rīkojums pakalpojuma saņemšanai vienlaikus ir arī klienta piekrišana līguma izpildes uzsākšanai.

LMT mājas lapā publicētā informācija par elektronisko sakaru un citiem pakalpojumiem, to lietošanas noteikumiem un aprakstiem, pakalpojumu kvalitāti, maksām, tarifiem un norēķiniem ir LMT Pakalpojumu līguma neatņemama sastāvdaļa. Mājas lapā pieejamo informāciju ikvienam klientam ir iespējams apskatīt tiešsaistē, kā arī saglabāt, piemēram, veicot izdruku. Papildus šī informācija ir pieejama, zvanot uz LMT informatīvo bezmaksas tālruni 8076 8076, kā arī apmeklējot jebkuru LMT klientu centru.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Nomaksas līgums
Šeit Tu vari iepazīties ar Nomaksas līguma noteikumiem.

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko NOMAKSAS LĪGUMA ietvaros kā iekārtas servisa pārzinis veic LMT Retail & Logistics, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā pakalpojuma datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. NOMAKSAS LĪGUMA ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, informācija par iekārtu (modelis, sērijas numurs) u.c. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
ATVĒRTAIS līgums
Ja vēlies lietot vienmēr jaunu iekārtu, lūdzam iepazīties ar LMT pakalpojuma ATVĒRTAIS līguma nosacījumiem.

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko ATVĒRTĀ LĪGUMA ietvaros kā iekārtas servisa pārzinis veic LMT Retail & Logistics, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā pakalpojuma datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. ATVĒRTĀ LĪGUMA ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, informācija par iekārtu (modelis, sērijas numurs) u.c. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Iespēju līgums

Šeit Tu vari iepazīties ar Iespēju līguma noteikumiem.

Dalīties ar saiti
  Kopēt
Atteikuma tiesības

LMT klientiem – fiziskām personām, kas iegādājas preces vai pakalpojumus nolūkam, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir tiesības izmantot atteikuma tiesības, izņemot gadījumus, kad klients dod rīkojumu pieslēgt vai atslēgt kādu pakalpojumu atbilstoši LMT pakalpojumu līguma noteikumiem. Šāds rīkojums pakalpojuma saņemšanai vienlaikus ir arī klienta piekrišana līguma izpildes uzsākšanai.

Ar Atteikuma informāciju iepazīsties šeit: https://www.lmt.lv/lv/atteikums.

Dalīties ar saiti
  Kopēt
Atpirkuma noteikumi

Iekārtu atpirkšanas iespēju piedāvā LMT Retail & Logistics SIA.

Šeit Tu vari iepazīties ar pakalpojuma “Iekārtu atpirkums” noteikumiem.

Dalīties ar saiti
  Kopēt
Ģimenes komplekts+

Pievieno savai LMT ģimenei vēl vienu pieslēgumu un saņem vēl izdevīgāku piedāvājumu Tev un Tavējiem! Kopā izdevīgāk!

Kā darbojas

 • Lai kvalificētos Ģimenes komplektam+, uz Tava vārda jābūt reģistrētiem vismaz trim numuriem, kam ir Brīvība+Neatkarība vai Internets mājai.
 • Pieslēdzot vēl kādu jaunu LMT numuru ar šiem pakalpojumiem, labumi tiks piešķirti automātiski.

Izmaksas

Ģimenes komplekta+ ietvaros:

 • Brīvība+Neatkarība – 17.98 €/mēn.
 • Internets mājai – 19.98 €/mēn.
 • Brīvība – 9.98 €/mēn.
 • Neatkarība – 7.99 €/mēn.

Kā pieteikties

Pavisam vienkārši! Ienāc tuvākajā LMT klientu centrā vai zvani pa LMT bezmaksas informatīvo tālruni 8076 8076.
Ja vēl neesi LMT klients, pievienojies mums ar savu numuru tepat internetā, pievieno arī citus, un baudiet izdevīgumu visi!

Svarīgi zināt

 • Kļūstot par Ģimenes komplekta+ dalībnieku, iepriekš piešķirtie labumi var tikt atcelti.
 • Veicot izmaiņas tarifu plānu vai pakalpojumu klāstā, Ģimenes komplekta+ labumi var tikt atcelti. Lūdzu, atceries, ka Ģimenes komplektam+ var kvalificēties tad, ja uz Tava vārda reģistrēti vismaz trīs pieslēgumi, kam ir Brīvība+Neatkarība vai Internets mājai.
 • Tarifu plāns Brīvība Eiropā VIP kvalificējas kā Brīvība+Neatkarība.
  Skolēna piedāvājums kvalificējas kā Brīvība+Neatkarība, ja vien nav atslēgta Neatkarība.
  Pieslēgums Senioriem kvalificējas kā Brīvība+Neatkarība, ja vien tam ir pieslēgta Neatkarība.
 • Mēnesī, kad atslēdz LMT pakalpojumus vai anulē numurus, labumi netiek piemēroti.
 • Pēc Ģimenes komplekta+ atcelšanas LMT pakalpojumiem tiek piemērotas standarta mēneša maksas.
 • Ikvienam LMT klientam ir saistoši LMT pakalpojumu godīgas lietošanas principi.
 • Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto personas datu apstrādes informāciju. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Šī piedāvājuma ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs, pieslēguma punkta adrese, izsniegtās iekārtas (rūtera) dati u.c., kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.
 • Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā LMT var ar Tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.

Visas maksas norādītas € ar PVN.

Dalīties ar saiti
  Kopēt
Interneta sargs
Šeit Tu vari iepazīties ar pakalpojuma “Interneta sargs” noteikumiem.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Kiberdrošības risinājums
Šeit tu vari iepazīties ar LMT Kiberdrošības risinājuma aprakstu.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Viedtelevīzija
Iepazīsties ar Viedtelevīzijas pakalpojuma noteikumiem:

Dalīties ar saiti
  Kopēt
Spotify

No 01.04.2024. LMT pārstāj piedāvāt Spotify Premium pakalpojumus (Spotify Premium un Spotify Premium Family) jaunajiem klientiem. Esošajiem lietotājiem sadarbības nosacījumi paliek nemainīgi līdz turpmākam paziņojumam.

Atteikties no esošā LMT Spotify Premium piedāvājuma var, sūtot īsziņu STOP uz 1605.

Mainīt LMT Spotify Premium uz citu piedāvājumu (piem., Spotify Premium uz Spotify Premium Family) nav iespējams.

Veicot pāreju no LMT pēcapmaksas pieslēguma uz LMT Karti un otrādi, kā arī veicot klienta maiņu, Spotify Premium pakalpojums tiek saglabāts.

Šeit pieejama visa informācija par Spotify Premium iespējām.

Informācija esošajiem Spotify Premium lietotājiem

Spotify Premium maksa

 • Spotify Premium 7.99 €/mēn.
 • Spotify Premium Family (1+5 konti) 12.99 €/mēn., Ģimenes komplekta klientiem – 11.99 €/mēn.

Spotify Premium Family

Spotify Premium Family ietvaros tiek piešķirts galvenā konta (master) statuss ar iespēju pievienot un pārvaldīt 5 papildkontus (sub-accounts).

Visiem Spotify Family lietotājiem jābūt vienas mājsaimniecības locekļiem un jādzīvo vienā adresē.

Spotify var atslēgt Spotify Premium Family, ja tiek konstatēts, ka tiek pārkāpti Spotify izmantošanas nosacījumi.

Samaksas nosacījumi

Spotify Premium uzskaites periods ir viens mēnesis, skaitot no pieslēgšanas kalendārā datuma līdz nākamā mēneša tam pašam datumam. Ja nākamajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Spotify Premium uzskaites periods ir līdz nākamā mēneša pēdējam datumam.

LMT pēcapmaksas klientiem Spotify Premium maksu iekļauj rēķinā dienā, kad sācies jauns Spotify Premium uzskaites periods. LMT Kartes lietotājiem pirmo maksu par Spotify Premium ietur dienā, kad pakalpojums pieslēgts, savukārt katru nākamo maksājumu – dienu pirms nākamā Spotify Premium uzskaites perioda sākuma.

Maksu par Spotify Premium piemēro neatkarīgi no tā, vai tas faktiski tiek izmantots.

Datu apstrāde

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto datu apstrādes informāciju. Attiecībā uz datu apstrādi, ko Spotify pakalpojuma ietvaros kā pārzinis veic Spotify AB, lūgums iepazīties ar konkrētā pārziņa sniegto datu apstrādes pārskatu. Šis pārzinis patstāvīgi atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību īstenošanu. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Lai nodrošinātu Spotify piedāvājumu LMT klientiem, var tikt apstrādāti pamatdati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.

Dalīties ar saiti
  Kopēt
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!