Rēķins un maksājumi


Kas ir sarunu saraksts?
Sarunu sarakstā ir redzama informācija par Tavām sarunām, īsziņām, MMS, paaugstinātas maksas pakalpojumiem un patērēto interneta apjomu mēneša laikā.
 • Ja Tev ir vairāki pieslēguma numuri, sarunu sarakstu vari saņemt gan par visiem, gan par atsevišķiem pieslēguma numuriem.
 • Sarunu sarakstu vari saņemt gan elektroniskā, gan papīra formā.
 • Tu vari izvēlēties vienreizējo vai regulāro sarunu sarakstu, ko izsūtām reizi mēnesī kopā ar LMT rēķinu.
Kā saņemt sarunu sarakstu par veiktajiem zvaniem?

Ja vēlies reizi mēnesī kopā ar LMT rēķinu saņemt veikto zvanu sarakstu, Tev nepieciešams regulārais sarunu saraksts. Piesakies Mans LMT vai jebkurā LMT klientu centrā!

Tu vari pasūtīt arī vienreizējo sarunu sarakstu par konkrētu laika periodu, kas nav vecāks par 6 mēnešiem. Šādam sarakstam vari pieteikties jebkurā LMT klientu centrā.

Kā varu saņemt sarunu sarakstu par laika periodu, kas vecāks par 6 mēnešiem?
Ja Tev nepieciešams veikto zvanu saraksts par periodu, kas vecāks par pēdējiem 6 mēnešiem, jautā jebkurā LMT klientu centrā, un mēs 10 darba dienu laikā sagatavosim Tev Arhīva uzziņas.

Pievērs uzmanību!
 • Arhīva uzziņas piedāvājam elektroniskā formā, izņēmuma gadījumos – arī papīra.
 • Arhīva uzziņas, kas vecākas par 18 mēnešiem, saņemt nav iespējams.
 • Arhīva uzziņas netiek gatavotas par saņemtajiem zvaniem, nepiedāvājam arī īsziņu atšifrējumu.
Kā saņemt sarunu sarakstu tikai par saņemtajiem zvaniem?
Ja Tev nepieciešams sarunu saraksts tikai par saņemtajiem zvaniem, piesakies jebkurā LMT klientu centrā.
Sarakstā būs norādīti gan saņemtie zvani, gan īsziņas (kā īsziņas sūtītājs būs norādīts LMT īsziņu centrāles numurs 29202020).

Lūdzu, pievērs uzmanību!
 • Saņemto zvanu sarakstu piedāvājam elektroniskā formā, izņēmums gadījumos – arī papīra. 
 • Saņemto zvanu saraksts tiek sagatavots par katru norēķina periodu atsevišķi. To piedāvājam tikai par pēdējiem 6 mēnešiem.
 • Saņemto zvanu sarakstā neredzēsi tos numurus, kuri izmanto LMT pakalpojumu Numura uzrādīšanas aizliegums. To vietā būs norāde Privāts numurs.
 • Saņemto zvanu sarakstā nebūs iekļauti ārvalstīs saņemtie zvani, Glābējzvana zvani, īsziņas, kuras saņem pakalpojuma “Īsziņu pakalpojumu kodu abonēšana” un “Notikumu tarifikācija” ietvaros, kā arī patērētais interneta apjoms par saņemtajiem MMS.
Kā varu noskaidrot, kas man ir sūtījis īsziņu?
Šādā gadījumā Tev nepieciešams sarunu saraksts ar īsziņu atšifrējumu. Tu redzēsi ne tikai veiktos un saņemtos zvanus, bet arī īsziņu sūtītāju un/vai Tavu īsziņu adresātu numurus.
Ja vēlies izmantot šādas priekšrocības, jautā jebkurā LMT klientu centrā.

Lūdzu, pievērs uzmanību!
 • Sarunu sarakstā ar īsziņu atšifrējumu redzēsi arī tos pieslēguma numurus, kuriem spēkā LMT pakalpojums Numura uzrādīšanas aizliegums, jo šis pakalpojums nodrošina numura uzrādīšanas liegumu tikai zvaniem.
 • Pakalpojuma ietvaros piedāvājam tikai Latvijā nosūtīto/saņemto īsziņu numuru atšifrējumu.
Kādas ir sarunu saraksta izmaksas?
 • Sarunu saraksta izmaksas LMT pēcapmaksas klientiem
  * Maksu aprēķina par katru pieslēguma numuru atsevišķi, un tā ir atkarīga no sarakstā iekļauto norēķinu periodu skaita.
  * Maksu par regulāro sarunu sarakstu iekļauj Tavā LMT rēķinā. Par vienreizējo sarunu sarakstu, saņemto zvanu sarakstu un Arhīva uzziņām jāmaksā pakalpojuma pieprasījuma brīdī.
 • Sarunu saraksta izmaksas LMT Kartes lietotājiem
Vai LMT Kartes lietotājs var saņemt sarunu sarakstu?
Jā, LMT Kartes lietotājs var saņemt sarunu sarakstu par pēdējiem sešiem mēnešiem.

Ja Tev nepieciešams sarunu saraksts, lūdzu, piesakies jebkurā LMT klientu centrā. Uz vietas būs jāveic samaksa par pakalpojumu, bet sarunu sarakstu nosūtīsim Tev elektroniski.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!