LMT ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi

 • Pakalpojmu kvalitātes un klientu apkalpošanas pamatprincipi
 • Vides aizsardzības pamatprincipi
 • Mārketinga pamatprincipi
 • Iepirkuma pamatprincipi
 • Dažādības vadības pamatprincipi
 • Pakalpojmu kvalitātes un klientu apkalpošanas pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Nodrošināt mūsdienīgus, daudzveidīgus un kvalitatīvus telekomunikāciju pakalpojumus un jaunākās tehnoloģiskās iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmumam.
  02
  Informēt klientus par jaunākajām iespējām un piemērotākajiem risinājumiem pakalpojumu izmantošanā.
  03
  Nodrošināt klienta vajadzībām atbilstošu servisu 24/7 attālinātajos apkalpošanas kanālos, kā arī klātienes apkalpošanu – klientu centros, mājās, birojos – visā Latvijā.
  04
  Sniegt korektu un precīzu informāciju rēķinos un komunikācijā.
  05
  Būt tehnoloģiju jomas ekspertam un jaunāko tehnoloģiju ieviešanas līderim Latvijā.
  06
  Nemainīgi saglabāt uzņēmuma labo reputāciju, kā arī sociāli atbildīga uzņēmuma statusu.

  Vides aizsardzības pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Apzināt vides riskus un mazināt to ietekmi visā LMT sniegto pakalpojumu dzīves ciklā.
  02
  Meklēt un realizēt iespējas, lai samazinātu enerģijas patēriņu, CO2 emisiju un atkritumu rašanos.
  03
  Attīstīt un piedāvāt pakalpojumus, kas palīdz klientiem un sabiedrībai samazināt ietekmi uz vidi.
  04
  Sadarboties ar partneriem, kas ir atbildīgi vides aizsardzības jomā.
  05
  Apzināt un ievērot uz LMT darbību attiecināmos vidi reglamentējošos normatīvos aktus.
  06
  Informēt, izglītot un iesaistīt LMT darbiniekus vides aizsardzības jautājumu risināšanā.

  Mārketinga pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Veicināt tehnoloģiju pieņemšanu kā nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu. Rosināt cilvēkus meklēt veidus, kā paplašināt savas (ie)spējas rīkoties. Veicinot digitālo pratību, palīdzēt attīstīt Latviju kā labāko vietu, kur dzīvot un strādāt.
  02
  Veidot Latvijā saziņas vidi, kurā ceļš no domas līdz darbiem kļūst arvien īsāks.
  03
  Ar regulāriem tirgus pētījumiem izzināt sabiedrības vajadzības un vēlmes. Atbilstoši pieprasījumam izstrādāt mārketinga stratēģiju un veidot piedāvājumu.
  04
  Atbalstīt uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanā un radīt pievienoto vērtību uzņēmuma un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
  05
  Veidot un uzturēt saziņu ar klientiem viņiem ērtākajā vidē – klientu centros, internetā u.c.
  06
  Attīstīt tādas komunikācijas formas un veidus, kur pati komunikācija ir vērtība – auditorijai interesanta un noderīga.
  07
  Veicināt atgriezenisko saiti ar klientiem, izmantojot mūsdienīgus digitālos kanālus – sociālie tīkli, LMT Straume, LMT Mājas viedtelevīzija.

  Iepirkuma pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Realizēt atbildīgu komercdarbību, orientējoties uz labām ilgtermiņa komerciālām attiecībām un konstruktīvu sadarbību.
  02
  Nodrošināt vienlīdzīgu, neitrālu, taisnīgu un veselīgu konkurenci veicinošu attieksmi pret ikvienu tirgus dalībnieku, pretendentu, piegādātāju un piedāvājumu.
  03
  Izvēlēties un novērtēt piegādātājus pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, tai skaitā korporatīvās atbildības prasībām.
  04
  Plānot savu darbību tā, lai nepieļautu interešu konfliktu rašanos.
  05
  Realizēt kvalitatīvu preču un pakalpojumu tirgus un piedāvājumu monitoringu, kas balstīts uz zinošu darbinieku saimnieciskās domāšanas un uzvedības izpausmēm.

  Dažādības vadības pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Veikt LMT darbinieku atlasi, ņemot vērā tikai kandidāta profesionālās spējas, prasmes, pieredzi un zināšanas.
  02
  Nodrošināt vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas visiem darbiniekiem. Jebkurš darbinieks var pieteikties uz aktuālajām vakancēm. Lēmumi tiek balstīti tikai uz pretendentu profesionālajām spējām, prasmēm, zināšanām un pieredzi.
  03
  Nodrošināt atalgojuma sistēmu, kas paredz vienlīdzīgu atalgojumu par vienādas nozīmes darbu gan sievietēm, gan vīriešiem neatkarīgi no vecuma.
  04
  Noturēt sabalansētu un daudzveidīgu personālu (vecuma, dzimuma un citās jomās).
  05
  Būt atvērtam un pretimnākošam uzņēmumam, kas respektē klientu vajadzību dažādību.

  Grafiskais stils

  Lejupielādēt

  Finanšu informācija

 • Saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
 • Lejupielādēt

  Iepirkumi

 • Arhīvs
 • Arhīvs

  Aizvērt
  Publicēts Iepirkuma nosaukums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Pievienotie dokumenti
  21.06.2018. Publisko elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras objektu ierīkošana un darbu izpilde tajos līdz 04.07.2018. plkst. 11.00 Konkursa nolikums un tā pielikumi tiek izsniegti elektroniskā veidā uz katra konkrētā Konkursa Pretendenta elektroniskā pasta adresi ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža. Informācija jānosūta uz e-pasta aderesi: LMTiepirkums@lmt.lv
  15.02.2017. Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana līdz 06.03.2017. plkst. 12.00 Lai saņemtu Konkursa nolikumu, nepieciešams aizpildīt pielikumā esošo Pieteikumu par atbilstību vispārējām Konkursa nolikuma prasībām. Konkursa nolikums un tā pielikumi tiek izsniegti elektroniskā veidā uz katra konkrētā Konkursa Pretendenta elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža. Informācija jānosūta uz e-pasta aderesi: LMTiepirkums@lmt.lv
  Pieteikuma veidlapa (.docx)
  14.02.2017. Publisko elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju kondicionēšanas un ventilatoru iekārtu apkopes, remonta un teritorijas uzkopšanas darbi līdz 06.03.2017. plkst.12.00 Iepirkuma procedūras noteikumi (.pdf)
  07.11.2016. Biroja papīra un aplokšņu iegāde līdz 11.11.2016. plkst. 14.00 Iepirkuma procedūras noteikumi (.pdf)
  Sadarbības piedāvājuma veidlapa (.docx)
  26.10.2016. Liftu periodiskajās tehniskās apkopes un remonti līdz 10.11.2016. plkst. 12.00 Iepirkuma procedūras noteikumi (.pdf)
  Sadarbības piedāvājuma veidlapa (.docx)
  Liftu saraksts (.docx)
  11.10.2016. Atkritumu apsaimniekošana līdz 17.10.2016. plkst. 15.00 Iepirkuma procedūras noteikumi (.pdf)
  Sadarbības piedāvājums (.docx)
  19.08.2016. Kondicionieru piegāde publisko elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras objektu vajadzībām 05.09.2016. Iepirkuma procedūras noteikum (.pdf)
  Sadarbības piedāvājums (.docx)
  Tehniskās prasībās (.docx)
  05.07.2016. Telemārketinga pakalpojumu sniegšana līdz 25.07.2016. plkst. 14.00
  15.07.2016. Paklāju nomas un apmaiņas pakalpojums 28.07.2016. Piegādātāja izvēles procedūras noteikumi (.pdf)
  Pieteikuma forma (.pdf)
  05.07.2016. Telemārketinga pakalpojumu sniegšana līdz 25.07.2016. plkst. 14.00 Konkursa nolikums un tā pielikumi tiek izsniegti pēc atbilstoša Pretendenta pieprasījuma, kas nosūtīts līdz 2016.gada 21.jūlija, plkst.14:00, uz elektroniskā pasta adresi: LMTiepirkums@lmt.lv. Konkursa nolikums un tā pielikumi tiek izsniegti elektroniskā veidā uz katra konkrētā Konkursa Pretendenta elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža.
  17.05.2016. Asfaltbetona seguma ieklāšanas darbi LMT administratīvās ēkas cokolstāvā līdz 30.05.2016. Piegādātāja izvēles procedūras noteikumi (.pdf)
  15.03.2016. Publisko elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras objektu ierīkošana un darbu izpilde tajos līdz 31.03.2016. plkst. 14.00 Konkursa nolikums un tā pielikumi tiek izsniegti pēc atbilstoša Pretendenta pieprasījuma, kas nosūtīts līdz 2016.gada 24.marta, plkst.14:00, uz elektroniskā pasta adresi: LMTiepirkums@lmt.lv. Konkursa nolikums un tā pielikumi tiek izsniegti elektroniskā veidā uz katra konkrētā Konkursa Pretendenta elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža.
  19.08.2015. SIA "Latvijas Mobilais Telefons" energoaudits līdz 07.09.2015. plkst. 12.00 Iepirkuma procedūras noteikumi (.pdf)
  Sadarbības piedāvājuma veidlapa (.pdf)
  22.09.2015. Automātisko vārtu un karuseļtipa ārdurvju profilaktiskās apkopes un remonta darbi līdz 24.09.2015. plkst. 09.00 Piegādātāja izvēles procedūras noteikumi (.pdf)
  Piedāvājuma forma (.pdf)
  Iekārtu saraksts, atrašanās vieta, skaits un apkopes darbu periodiskums (.pdf)
  Iekārtu tehniskās apkopes darbu apraksts (.pdf)
  1
  2
  3

  Sadarbības partneriem

 • Visa informācija
 • Visa informācija

  Aizvērt
  01

  LMT GRUPAS ĒTIKAS UN UZVEDĪBAS KODEKSS

  LMT grupas ētikas un uzvedības kodekss
  02

  LMT GRUPAS AIZSARGĀJAMĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES PRASĪBAS

  LMT grupas aizsargājamās informācijas apstrādes prasības
  04

  LMT GRUPAS PIEGĀDĀTĀJU UZVEDĪBAS KODEKSS

  LMT grupas piegādātāju uzvedības kodekss
  05

  NUMURA PĀRVIETOŠANAS PAKALPOJUMS

  Par katra numura pārvietošanu no LMT (un virtuālajiem operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus LMT tīklā, t.sk., SIA “ZetCOM”) uz cita operatora tīklu saņēmēja operatoram jāmaksā 7,98 € + PVN. Šī maksa tiek piemērota no 2008. gada 1. marta.

  06

  ZIEDOJUMU POLITIKA

  LMT ziedojumu politika
  07

  LMT INTEGRĒTĀ KVALITĀTES, VIDES UN INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS POLITIKA

  LMT Integrētā kvalitātes, vides un informācijas drošības politika
  08

  LMT PUBLISKĀ TELEFONA TĪKLA PIESLĒGUMA PUNKTA PARAMETRI

  Abonenta identifikācijas moduļa (SIM) kartes pieslēguma punkta parametri
  Abonenta identifikācijas modulis (SIM karte) saskaņā ar ETSI TS 102 221 V11.0.0 un 3GPP TS 31.102 V11.4.0 noteiktajiem kartes fiziskajiem, elektriskajiem, savienojuma un drošības parametriem.
  Bezvadu tīkla saskarne
  Atbilstoši IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz.
  Ethernet savienojuma pieslēguma punkta parametri
  - Fiziskā saskarne – ligzda RJ 45 atbilstoši EN 60603-7, ISO/IEC 8877 vai ISO/IEC 10173.
  - Elektriskā saskarne un savienojuma parametri un pārraides vide atbilstoši ISO/IEC 8802-3, IEEE 802-3.

  09

  STARPSAVIENOJUMA PIEDĀVĀJUMS

  Piedāvājums Latvijas elektronisko sakaru komersantiem publisko telefonu tīklu starpsavienojumam ar LMT.
  Starpsavienojuma pamatpiedāvājums

  10

  STARPSAVIENOJUMA PAKALPOJUMU TARIFI FIKSĒTAJĀ TELEFONU TĪKLĀ

  Starpsavienojuma pakalpojuma tarifi LMT publiskajā individuālā fiksētajā telefonu tīklā:
  1) savienojuma ierīkošana toā pabeigšanai – 0.00083 € par izsaukumu + PVN;
  2) savienojuma minūtes pabeigšana – 0.00076 € par minūti + PVN.

  11

  PIEDĀVĀJUMS VIESABONĒŠANAI LMT TĪKLĀ

  Piedāvājums ārvalstu mobilo elektronisko sakaru tīklu operatoriem viesabonēšanai LMT elektronisko sakaru tīklā.
  Piedāvājums viesabonēšanai LMT tīklā

  12

  PIEDĀVĀJUMS VIESABONĒŠANAS TĀLĀKPĀRDOŠANAI

  Piedāvājums elektronisko sakaru komersantiem LMT infrastruktūras izmantošanai viesabonēšanas ārvalstīs tālākpārdošanai elektronisko sakaru komersanta gala lietotājiem.
  Piedāvājums viesabonēšanas tālākpārdošanai

  1
  2
  * Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
  Aizvērt

  Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!