Līgumi un noteikumi


Privātuma atruna
LMT mājaslapas apmeklētāju personas datu aizsardzību LMT nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LMT ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr LMT nevar uzņemties atbildību par citām mājaslapām, uz kurām ir saites no LMT mājaslapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot LMT tīklu.

Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot LMT mājaslapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.

Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājaslapas saturu un tā izvietojumu, arī par LMT mājaslapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. LMT interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.

Arī LMT mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas LMT mājaslapas izmantošanas iespējas. Šeit Tu vari iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Informācija par personas datu apstrādi (Privātuma politika)
LMT veiktā personas datu apstrāde
Latvijas Mobilais Telefons SIA (reģ.nr. 50003050931, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā. Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Šeit tu vari plašāk iepazīties ar LMT īstenoto Privātuma politiku (aktualizēta 04.04.2024.).

LMT Retail & Logistics veiktā personas datu apstrāde
LMT Retail & Logistics SIA (reģ.nr.40103148504, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039) kā personas datu apstrādes pārzinis veic datu apstrādi un nodrošina to aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes jomā.
Ikvienam ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti, sazinoties ar mums, atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim. Tāpat ikviena persona var īstenot normatīvajos aktos noteiktās datu subjekta tiesības, tostarp tiesības saņemt informāciju par saviem datiem, iebilst pret apstrādi, tai skaitā leģitīmo interešu izmantošanu, kā arī iesniegt pieteikumu par datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu un pārnešanu, sniegt viedokli un lūgt pārskatīt automatizēta procesa ietvaros pieņemtu lēmumu, kā arī nepieciešamības gadījumā iesniegt sūdzību uzraugošajām iestādēm personas datu apstrādes jautājumos.
Šeit tu vari plašāk iepazīties ar LMT Retail & Logistics īstenoto Privātuma politiku. Nododot iekārtu remontā, lūdzam iepazīties arī ar TSC Privātuma politiku.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Kas ir piekrišanas?
Uzzini, kas ir piekrišanas un kādas iespējas tās paver! Kad būsi izdarījis savas izvēles, mēs varēsim piedāvāt tieši Tev noderīgu informāciju, kā arī netraucēt ar to, kas Tev nešķiet pievilcīgs. Visērtāk to izdarīt internetvietnē Mans LMT sadaļā “Profils” –> “Piekrišanas” vai jebkurā LMT klientu centrā visā Latvijā. Daļu piekrišanu iespējams sniegt un atsaukt arī ar īsziņu palīdzību. Lai Tavi dati strādā Tavā labā!
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Kādas piekrišanas var sniegt/atsaukt ar īsziņas palīdzību?
Šeit tu vari aplūkot, kādas piekrišanas iespējams sniegt un atsaukt, sūtot īsziņas komandu uz numuru 29307777.


PiekrišanaKlientu grupaĪsziņas komanda piekrišanas sniegšanaiĪsziņas komanda piekrišanas atsaukšanai
LMT piedāvājumi
Atļauja apstrādāt personas datus, lai piedāvātu pakalpojumus, aktualitātes, jaunumus, t.sk. sūtītu individuālus sveicienus un aptaujas uz tavu kontakttālruni (zvani un SMS)
LMT un citu komersantu klienti
VAIRĀK
JAUNUMIJAUNUMI STOP
Elektronisko sakaru metadati individuālai sadarbībai
Atļauja apstrādāt elektronisko sakaru metadatus, t.sk. noslodzes datus, tostarp izmantoto apjomu, veidu, iekārtu, datumu, laiku, vietu, ilgumu, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus, piedāvājot interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošākos piedāvājumus un nodrošinātu atbalstu pakalpojumu lietošanā
Tikai LMT klientiMETADATIMETADATI STOP
Automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana individuālai sadarbībai
Atļauja apstrādāt personas datus individuālu lēmumu pieņemšanai automatizētā veidā, tostarp profilējot kopējo sadarbības ilgumu un apjomu, t.sk. profilējot un saņemot kredītspējas informāciju arī no trešo pušu datubāzēm, lai nodrošinātu ātrāku apkalpošanu, kā arī interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošāko piedāvājumu sniegšanu
Tikai LMT klientiAUTOAUTO STOP
Atrašanās vietas dati individuālai sadarbībai
Atļauja apstrādāt atrašanās vietas datus, t.sk. iekārtas atrašanās vietu – pieslēguma punkta adresi un ģeogrāfisko adresi, kā arī informāciju par interesējošām vietām, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus, piedāvājot interesēm, vajadzībām un paradumiem atbilstošākos piedāvājumus un nodrošinātu atbalstu pakalpojumu lietošanā, tostarp informējot par konkrētā vietā pieejamiem piedāvājumiem, tehnoloģijām, kultūras vai sporta aktualitātēm
Tikai LMT klientiVIETAVIETA STOP
Arī ŠEIT pieejama izsmeļoša informācija par to, kas ir piekrišanas un kādas iespējas tās paver.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Kas ir viedais e-mārketings?
Klientu izdarītās izvēles izvirzām pirmajā vietā, un mūsdienu tehnoloģiju rīki palīdz mums vislabāk to īstenot. Ikdienas plašajā saziņā e-pastos nonāk arvien lielāks informācijas apjoms. Kaut objektīvi tā parasti ir vajadzīga un derīga informācija, konkrētam saņēmējam tā var nešķist tik interesanta vai saistoša. Tādējādi var rasties situācija, ka saistošu un gaidītu informāciju saņēmējs var nemaz nepamanīt. Lai pilnveidotu saziņas iespēju un varētu informēt klientu pēc iespējas pārredzamākā veidā, līdzīgi kā citiem Eiropas un pasaules komersantiem mūsu sūtītajos informācijas un piedāvājumu e-pastos var būt ietverts viedais risinājums, kas dod iespēju mums saņemt atbildi, piemēram, ja mūsu e-pasta piegāde nav bijusi sekmīga, tostarp, ja e-pasta adrese nav eksistējoša vai saņēmēja servera pusē ir bijuši traucējumi; saņemt ziņu, vai nosūtītais e-pasts ir saņemts un to ir bijusi iespēja atvērt un apskatīt; vai ir aktivizēta mūsu e-pastā ietvertā informācijas vai piedāvājuma saite un veiktas kādas ar piedāvājumu saistītas aktivitātes, piemēram, veikts pirkums vai pasūtījums u.tml.; vai saņēmējs informāciju ir atzīmējis kā neinteresantu (mēstule) vai arī nolēmis pavisam atteikties no mūsu piedāvājumu turpmākas saņemšanas. Interaktīva saziņa ļauj mums ātrāk pielāgoties klienta vajadzībām un vēlmēm, nekavējot klienta laiku ar mazāk interesējošu saturu vai – gluži otrādi – vajadzības gadījumā pievēršot papildu vai atkārtotu uzmanību jautājumiem, ja kāds no nozīmīgāka satura sūtītumiem nav ilgākā laika posmā apskatīts un/vai neesam par to saņēmuši atbildi.

Viedo risinājumu izmantojam tikai tajos gadījumos, ja klients ir devis piekrišanu. Klients savu piekrišanu informācijas un piedāvājumu saņemšanai mums var dot jebkādā veidā, piem., Klientu centrā vai attālināti. Tāpat piekrišanu piedāvājumu saņemšanai ir iespēja jebkurā brīdī viegli atsaukt, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukumam. Atsaukuma gadījumā klientam ir iespēja jebkurā brīdī pārdomāt un atkal no jauna pieteikties. Piekrišana piedāvājumu saņemšanai ir pilnīgi brīva klienta izvēle, tās sniegšana vai nesniegšana neietekmē darījumu saistības, taču var samazināt priekšrocības, ko sniedz saziņas viedās iespējas.

Viedais risinājums attiecas tikai uz LMT sūtītajiem e-pastiem. Mums nekādā ziņā nav pieejama informācija par citu sūtītāju e-pastu saturu vai saņēmēja e-pastā citu esošo informāciju.

Personas datu apstrādei veltām vislielāko rūpību. Šeit pieejama plašāka informācija par personas datu jautājumiem un privātuma politika.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Kā rīkoties, ja vēlos saņemt LMT piedāvājumus un jaunumus uz savu tālruni?
Ja vēlies būt informēts par LMT jaunumiem, aktualitātēm un piedāvātajām iespējām uz savu tālruni, Tev jāiesniedz sava piekrišana šādu LMT piedāvājumu saņemšanai. Tas prasīs vienu acumirkli!

Lai sniegtu savu piekrišanu, no sava tālruņa, uz kuru vēlies saņemt informāciju, uz numuru 29307777 nosūti īsziņu JAUNUMI. Savu piekrišanu jebkurā laikā tikpat viegli var atsaukt, uz to pašu numuru sūtot komandu JAUNUMI STOP.

Ja pēc laika pārdomā – droši atkal sūti no jauna pieteikšanās īsziņu. Šādi Tu viegli vari papildus informēt arī par citu savu tālruni – tikai nosūti pieteikšanās komandu no cita sava tālruņa. Tāpat vari labot informāciju par esošo tālruni. Ja savu tālruni nodod lietošanā citai personai, lūdzam mūs par to informēt, lai varam veikt izmaiņas un īstenot jaunā lietotāja izvēles. Atsaukums attieksies uz turpmāko, bet neietekmēs apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Piekrišanas došana vai atsaukums ir Tava brīva izvēle un tas neuzliek obligātus papildu pienākumus.

Pieteikšanās jaunumiem ir apstiprinājums, ka esi iepazinies ar šo informāciju un piekrīti, ka LMT kā pārzinis, pamatojoties uz Tavu piekrišanu, apstrādā Tavus datus – tālruņa numuru un, ja tāds sniegts, arī e-pastu un citu kontaktinformāciju, lai ar Tevi sazinātos zvana un īsziņas, kā arī, ja tāds papildus sniegts, e-pasta veidā ar viedo e-mārketingu, lai piedāvātu pakalpojumus, tai skaitā aktualitātes, jaunumus, individuālus sveicienus no LMT un aptaujas.

Piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukšanas brīdim vai izpildei, ja tas ir ātrāk. Par izpildi var tikt uzskatīta situācija, ja, piemēram, kopš pēdējās komunikācijas ir pagājuši vairāk nekā seši mēneši un nav paredzama turpmāka informācijas apmaiņa.

Šī piekrišana attiecas uz personām, kas var patstāvīgi darboties. Ja informāciju par piedāvājumiem vēlas saņemt persona, kas ir jaunāka par normatīvajos aktos noteikto vecuma robežu, kas dod tiesības patstāvīgi darboties, lūdzam ar mums sazināties šādas personas vecākus vai aizbildņus. Šeit pieejama plašāka informācija par personas datu jautājumiem un privātuma politika.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Datu apstrāde rēķina samaksas termiņa pagarināšanas un maksājumu pārskatīšanas gadījumā
Klienta pieteikums rēķina samaksas termiņa pagarināšanai un/vai maksājumu pārskatīšanai vienlaikus ir arī klienta pieteikums personas datu apstrādei konkrētā jautājuma izskatīšanai. Lai izvērtētu klienta spēju pildīt saistības ilgtermiņā, rēķina samaksas termiņa pagarināšanas un maksājumu pārskatīšanas pieteikuma gadījumā var tikt apstrādāti līdzšinējās sadarbības dati, kā arī saņemti un apstrādāti kredītinformācijas dati no trešo pušu datubāzēm, tai skaitā parādvēstures informācija, kā arī informācija par kredītspēju un kredītreitingu, lai rastu klientam piemērotāko risinājumu un nodrošinātu saistību atbilstīgu pārvaldību.
 
Datu apstrādes pamats ir ar darījumu saistītā maksājuma pieteikuma izskatīšana un pušu leģitīmās intereses. Atsevišķos gadījumos, kur tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, klientam var būt iespēja sniegt piekrišanu papildu datu apstrādei, ja tas būs nepieciešams attiecīgā jautājuma ietvaros.
 
Klientam ir tiesības atsaukt sniegto piekrišanu jebkurā laikā, sazinoties ar LMT līdz personas datu apstrādei (pieteikuma izskatīšanas brīdim). Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kas veikta līdz piekrišanas atsaukumam.
 
Tāpat klientam ir tiesības iebilst uz leģitīmas intereses pamata veiktajai datu apstrādei, par iebildumiem  informējot LMT. Šādā gadījumā lūdzam ņemt vērā, ka pieteikuma izskatīšana var tikt atlikta, līdz tiks izskatīts klienta iebildums vai arī tas var prasīt papildu laiku un no klienta var būt nepieciešama papildu informācija, kas citā veidā dotu iespēju pārliecināties par pieteikumā ietvertā lūguma pamatotību un saistību turpmāku godprātīgu izpildi.
 
Mums ir svarīgi rūpēties par ikvienu klientu gan pirms darījuma noslēgšanas, gan arī vēlākā sadarbības laikā, izvērtējot katru klienta iesniegto pieteikumu individuāli. Tas dod iespēju rast konkrētai situācijai piemērotāko risinājumu, kā arī pasargāt klientu no pārsteidzīgas maksājumu atlikšanas.
 
Lūdzam ņemt vērā, ka maksājumu pagarināšana nemazina kopējo saistību apjomu un nav piemērots risinājums klienta saistību ikdienas pārvaldībai, tas ir  tikai izņēmums ārkārtas situācijā, lai sniegtu atbalstu klientam objektīvi nepieciešamā brīdī.
 
Mēs atzinīgi vērtējam ikvienu klientu, kas savas saistības turpina pildīt noteiktajā laikā, bet, ja palīdzība tomēr nepieciešama, nekautrējies jau laicīgi mums to lūgt – mēs esam kopā ar saviem klientiem arī šādos brīžos. Mūsu iespējas, protams, nav bezgalīgas, mēs mēģinām primāri palīdzēt tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams, un īpaši novērtējam tos brīžus, kad esat līdz šim jau bijuši apzinīgi un lojāli klienti. Paldies  ikvienam par to!
 
Plašāka informācija par mūsu īstenotajiem datu aizsardzības pasākumiem un klientu tiesībām mums iesniegt lūgumus, tostarp iebildumus par datu apstrādes jautājumiem, pieejama LMT privātuma politikā.
Dalīties ar saiti
  Kopēt
Datu apstrāde ar kredītlimitu saistīta darījuma gadījumā

Rūpējoties par klienta spēju pildīt saistības ilgtermiņā ar kredītlimitu saistītu darījumu ietvaros (piem., izvēloties pakalpojumu, tiek saņemta vai iegādāta iekārta), var tikt veikta klienta kredītspējas pārbaude, izvērtējot klienta un LMT līdzšinējās sadarbības datus, kā arī no trešo pušu kredītinformācijas datubāzēm saņemto informāciju. Kredītspējas pārbaude var tikt veikta arī gadījumos, ja piesaka papildu jautājuma izskatīšanu saistībā ar darījuma slēgšanu, vēlas esošā līguma darbības laikā veikt izmaiņas (t.sk. saistībā ar rēķina termiņa pagarināšanu) vai iegādāties papildu pakalpojumus, kas paaugstina kredītrisku. Šāda datu apstrāde tiek veikta uz darījuma pamata, lai varētu noteikt klientam atbilstošāko darījuma apjomu un klientam ilgtermiņā būtu iespēja izpildīt savas saistības.

Papildus klientam ir iespēja dot piekrišanu datu apstrādei arī no trešo pušu parādvēstures datubāzēm – tas ļauj vēl precīzāk izvērtēt konkrētajam klientam piemērotāko risinājumu. Piekrišanu var ērti atsaukt jebkurā brīdī, informējot par to LMT un neietekmējot datu apstrādi, kas veikta līdz piekrišanas atsaukuma brīdim.

Lai varētu novērtēt klienta patieso kredītspēju, var būt nepieciešamība veikt pārbaudi arī trešo pušu datubāzēs saistībā ar klienta pārstāvību, t.sk. pilnvarotās personas un amatpersonas. Šādu apstrādi veicam, ja ir saņemta piekrišana.
Šo piekrišanu var dot konkrēta darījuma vai – lai darījumus nodrošinātu vēl ātrāk – turpmākās sadarbības ietvaros. Atgādinām, ka piekrišanu var ērti pārvaldīt Mans LMT – Profils – Piekrišanas. Piekrišanas došana ir apliecinājums, ka klients un ar klienta pārstāvību saistītās personas ir informētas par LMT veikto datu apstrādi klienta darījumu slēgšanas un nodrošināšanas nolūkā.

Ja kredītspēja nav pietiekama vai ir negatīva, darījums var tikt atteikts vai nodrošināts mazākā kredītapjomā. Mums rūp ilgtermiņa sadarbība ar klientu, kā arī tas, lai noslēgtās saistības atbilst klienta vajadzībām un nerada grūtības to izpildē, tādēļ darām visu nepieciešamo, lai ikviens klients, kas vēlas saņemt ar kredītlimitu saistītus pakalpojumus, varētu savu izvēli izdarīt pārdomāti. Mūsu klientu konsultanti vienmēr ir klientu rīcībā, lai kopā varētu rast piemērotāko risinājumu. Tāpat – lai neskumdina ilgtermiņa līguma atteikums, ja tāds tiek saņemts – vēlamies informēt, ka tas nekādi neierobežo klientu izvēlēties mūsu preces, veicot maksājumu pilnā apmērā. LMT klientu centros un e-veikalā ir pieejams plašs preču klāsts ikviena klienta vajadzībām un gaumei.

Šādas datu apstrādes nolūks – izvērtēt un prognozēt klienta spēju izpildīt saistības ar iekārtu kredītlimitu saistītu darījumu gadījumā. Apstrādājot klienta personas datus kredītspējas izvērtēšanai mēs, piemēram, veiksim automatizētu informācijas apstrādi, kas mums tiesiski pieejama ārējās datu bāzēs un kas izriet no spēkā esošām klienta un LMT līgumsaistībām, noteiktos gadījumos – līdzšinējās sadarbības. Automatizētu lēmumu pieņemšanas risinājumā tiek apstrādāti, piemēram, personas kredītspējas izvērtējuma dati (kredītreitings). Šādas datu apstrādes rezultātā atsevišķu pakalpojumu sniegšana var tikt atteikta, taču klientam vienmēr ir iespēja arī citā veidā sniegt LMT informāciju, kas pamato spēju pildīt izvēlētā darījuma saistības.

Ja sniegtā atbilde, tostarp darījuma noslēgšanas atteikums, piemēram, nepietiekamas kredītinformācijas gadījumā klientam nešķiet pietiekama, klientam ir iespēja lūgt mūsu speciālistu iesaisti situācijas izvērtēšanā. Šādā gadījumā aicināsim iesniegt rakstisku lūgumu, pievienojot informāciju, kas dotu iespēju atkārtoti izvērtēt sadarbības iespējas. Mūsu speciālisti katru šādu lūgumu izskatīs individuāli un sniegs atbildi.

Personas datu apstrādē ievērojam normatīvo aktu prasības, kā arī datu subjektu un patērētāju tiesību aizsardzības principus, tostarp atbildīgas aizdošanas jomā.

Plašāka informācija par personas datu jautājumiem ir pieejama LMT privātuma politikā un attiecīgā pakalpojuma aprakstā.

Dalīties ar saiti
  Kopēt
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!