Līgumi un noteikumi


LMT pakalpojumu godīgas lietošanas principi
LMT pakalpojumi ir paredzēti godīgai izmantošanai atbilstoši LMT Pakalpojumu līguma noteikumiem, LMT pakalpojumu aprakstiem un lietošanas nosacījumiem, kā arī normatīvajiem aktiem. Ar LMT Pakalpojumu līguma noteikumiem un pakalpojumu aprakstiem var iepazīties mājaslapā, kā arī jebkurā LMT klientu centrā.

LMT pakalpojumi un piedāvājumi ir izstrādāti Latvijas iedzīvotājiem, kuri pārsvarā mobilos sakarus izmanto Latvijā. Tie nav paredzēti ilgstošai un pastāvīgai lietošanai ārvalstīs un citiem mērķiem, kas nav saistīti ar periodisku ceļošanu.

Aizsardzība pret krāpniekiem un pakalpojumu nelabticīga izmantošana
Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni pret krāpšanu un LMT pakalpojumu un numuru prettiesisku izmantošanu, LMT ir ieviesta uz riskiem balstīta krāpniecības noteikšanas un novēršanas sistēma, kas pamatojas uz objektīviem, tirgū atzītiem vai regulatoru izvērtētiem kritērijiem. Tā ļauj identificēt klienta netipisku uzvedību, kas var liecināt, ka pakalpojumi vai numuri tiek izmantoti nepareizi vai ļaunprātīgi – pretēji paredzētajam mērķim vai veidiem, vai arī tiek aizskartas citu lietotāju un LMT intereses.

Piemēri
  • Konstatēta zvanu, ziņojumu, datu pārraides vai citu pakalpojumu izmantošana lietotājiem neraksturīgā veidā, ilgumā vai apjomā.
  • Izmantota pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem neatbilstoša galiekārta.
  • Lietota galiekārta, kas iepriekš izmantota nelabticīgi labuma gūšanai vai citu prettiesisku darbību veikšanai.
  • Konstatēta pakalpojumu izmantošana pretēji tam paredzētajam mērķim un/vai veidam.
  • Pakalpojums, SIM karte un/vai galiekārta izmantota tālākai pakalpojumu sniegšanai vai signāla pārraidei (piem., datu pārraides tālāka sniegšana trešajām personām u.c.).
  • Veikti vai saņemti gari, vienveidīgi, līdzīgi, atkārtoti vai citādi netipiski zvani vai ziņojumi (piem., e-pasti, īsziņas, MMS u.c.).
  • Zvanu vai ziņojumu mērķis nav bijis sazināties.
  • Zvani vai ziņojumi izmantoti reklāmai, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vai komercdarbībai.
  • Zvani vai ziņojumi izmantoti labumu gūšanai no LMT vai citu operatoru pakalpojumiem pretēji to lietošanas mērķim – sazināties.
Šajos gadījumos ar Tevi var sazināties LMT pārstāvis, lai pārliecinātos, ka galiekārta tiek lietota labticīgi un ar īpašnieka piekrišanu. Taču var būt arī gadījumi, kad sistēma automātiski vai pēc informācijas saņemšanas no citiem operatoriem ierobežo vai pat pārtrauc noteikta pakalpojuma sniegšanu, lai novērstu pārmērīgu zaudējumu rašanās iespēju, nelabticīgu pakalpojumu vai numuru izmantošanu, kā arī nodrošinātu citu lietotāju interešu aizsardzību.

Šādos gadījumos LMT neatmaksā klienta samaksāto naudas summu, nepiešķir paredzētos labumus, kā arī liedz iespēju izmantot nelabticīgi iegūtos labumus. Ja pārbaudes laikā apstiprinās, ka, izmantojot pakalpojumus vai numurus, ir pārkāpti normatīvie akti, LMT ir pienākums sadarboties ar uzraudzības iestādēm un sniegt pieprasīto informāciju par personu, kas pieļāvusi pārkāpumus, kā arī pārkāpuma novēršanas, apturēšanas vai izmeklēšanas nolūkā īstenot uzraugošo iestāžu pieņemto lēmumu izpildi.

Ja neesi pārliecināts, vai Tavas darbības LMT tīklā tiks uzskatītas par netipiskām vai kā citādi var pārkāpt normatīvo aktu prasības, aicinām savlaicīgi sazināties ar LMT, lai saņemtu atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Tāpat aicinām sazināties ar LMT arī gadījumos, ja attiecīgo LMT pakalpojumu ir paredzēts izmantot no pamatmērķa atšķirīgā veidā.
LMT pakalpojumu godīgas izmantošanas noteikumi ārvalstīs
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!