Līgumi un noteikumi


Klientu saziņa ar LMT
Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai problēmsituācijas, droši sazinies ar mums:
Mūsu speciālisti Tevi noteikti uzklausīs!

Lai izprastu jautājumu būtību, rastu efektīvākos problēmu risinājumus un nodrošinātu klientu apkalpošanu, kā arī ievērotu LMT drošības intereses, sarunas ar LMT informatīvo tālruņu konsultantiem tiek ierakstītas un saglabātas. Šos ierakstus var izmantot sūdzību izskatīšanai, tie uzskatāmi arī par pierādījumiem klienta un LMT saziņai savstarpējo strīdu risināšanā.

Klientam ir tiesības par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu vērsties LMT ar pieteikumu. Atbildi uz rakstisku patērētāja pieteikumu LMT sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Visos pārējos gadījumos, LMT sniedz atbildi viena mēneša laikā no attiecīgās pretenzijas saņemšanas dienas, ja attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp LMT un klientu, vispirms tiek risināti sarunās, kuru uzsākšanai nepieciešams rakstisks klienta iesniegums LMT. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Papildus patērētāji var izmantot arī tiesības tālāk vērsties pie konkrētās jomas ārpustiesas strīdu risinātājiem, kas iekļauti Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā publicētajā sarakstā ptac.gov.lv, tostarp jautājumos saistībā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana komisijā sprk.gov.lv vai attiecībā uz internetā iegādātām precēm un pakalpojumiem izmantot Eiropas SIT platformu atbilstoši ES Regulai Nr.524/2013: https://webgate.ec.europa.eu, savukārt par personas datu jautājumiem vērsties Datu valsts inspekcijā.

Ja vēlies saņemt LMT piedāvājumus un jaunumus, informācija par pieteikšanās iespējām pieejama ŠEIT.
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte
Šeit Tu vari uzzināt vairāk par faktoriem, kas ietekmē elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, kā arī kvalitātes rādītājiem.
Nepārvaramas varas apstākļi
Nepārvaramas varas apstākļu dēļ LMT pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. LMT neatbild par līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus LMT kontroles un traucē LMT pildīt saistības, piemēram, karš, nemieri, terorisms, dabas katastrofas, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi u.tml.
LMT Klientu attālinātās apkalpošanas noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT Klientu attālinātās apkalpošanas noteikumiem, kas ietver informāciju par LMT e-veikala, Mans LMT un zvanu centra izmantošanu.
LMT Kartes papildināšana ar bankas maksājumu karti
 1. Ikvienam interesentam ir iespēja papildināt LMT priekšapmaksas sarunu kartes avansu un Priekšapmaksas internets datorā kartes avansu, norēķinoties ar bankas maksājumu karti.
 2. Lai papildinātu LMT Kartes avansu, jāievada numurs, kuru vēlas papildināt, un jāieraksta summa, par kādu vēlas papildināt LMT Kartes avansu.
 3. LMT Kartes numuram, kura avansu papildina, jābūt aktivizētam.
 4. LMT kartes avansa papildināšanas summu var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Minimālā summa ir 1.00 €, maksimālā – 42.69 €. Diennakts laikā vienas LMT Kartes numuru var papildināt līdz 42.69 €, viena kalendārā mēneša laikā – līdz 142.29 €.
 5. Papildināšanu var veikt ar VISA, MasterCard, Maestro, Visa Electron maksājumu kartēm, kuras izdotas Eiropas Savienības valstīs, Šveicē, Islandē un Norvēģijā. Norēķinu valūta ir eiro.
 6. Pēc veiksmīga maksājuma uz ekrāna būs redzams paziņojums „Paldies par maksājumu!”. Par veiksmīgu avansa papildinājumu var pārliecināties, noskaidrojot attiecīgā LMT Kartes numura konta stāvokli.
 7. Veicot konta papildināšanu no telefona vietnē www.lmt.lv/papildini (šī iespēja pieejama tikai LMT Kartes lietotājiem un tikai LMT tīklā), lietotājam ir izvēles iespēja – saglabāt norēķinu kartes datus savām ērtībām nākamajām konta papildināšanas reizēm vai katru reizi šo informāciju ievadīt no jauna. Ja LMT Kartes lietotājs nolemj saglabāt norēķinu kartes informāciju, šie dati nākamajā papildināšanās reizē LMT Kartes lietotājam būs pieejami automātiski. LMT Kartes lietotājam ir iespēja jebkurā brīdī no sava telefona mainīt norādīto norēķinu kartes informāciju vai dzēst to pavisam.
  Aktivizējot interneta vietni www.lmt.lv/papildini telefonā, LMT Kartes lietotājam ir iespēja uzzināt savas LMT priekšapmaksas kartes konta atlikumu, kā arī avansa un lietošanas termiņus. 
  Lietojot pakalpojumus, atceries vienmēr parūpēties par savu galiekārtu drošību, izmantojot ekrāna bloķēšanu.
 8. Darījuma izpildei nepieciešamo norēķinu kartes maksājuma apstrādi un datu drošību nodrošina Worldline Latvia SIA (reģ. Nr.40003072814, Dzirnavu iela 37, Rīga, LV-1010, Latvija). LMT nav pieejama informācija par maksājuma karti. LMT saņem tikai informāciju par veiksmīgi/neveiksmīgi veiktu transakciju, pēc kā seko attiecīgā avansa papildināšana norādītajai LMT Kartei. Lūdzam sagaidīt ziņojumu par samaksas rezultātu. Neveiksmīgas samaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt, piemēram, nepareizi ievadīta maksājuma kartes informācija, nepietiekami līdzekļi, lai norēķinātos par izvēlēto papildināšanas summu, aizdomas par krāpniecisku gadījumu u.tml., pieprasījums par avansa papildināšanu nebūs spēkā. Ja ekrānā redzams atteikums, lūdzam sazināties ar savas kartes izdevējbanku.
 9. Jautājumu gadījumos par LMT Kartes pakalpojumiem lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 80768076.
Piekļuves liegšana interneta vietnēm
Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 22.punktam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājas lapām" tiek ierobežota piekļuve Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas norādītajām Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta vietnēm. Bloķēto interneta vietņu saraksts pieejams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tīmekļa vietnē.
BGK tālvadības pilotu apmācību apraksts un noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT bezpilota gaisa kuģu tālvadības pilotu apmācību aprakstu un noteikumiem.
Tālvadības pilotu teorētisko zināšanu eksāmena noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT pakalpojuma “Tālvadības pilotu A2 apakškategorijas un specifiskās kategorijas teorētisko zināšanu eksāmens” noteikumiem.
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!