KOPSAVILKUMS

Kādos gadījumos tiek nodrošināta apdrošināšana
Apdrošināšana sedz visus riskus, t.i. pēkšņus un nejaušus ārēju iemeslu radītus bojājumus, kurus nevarēja paredzēt vai novērst. Apdrošināšana sedz arī zādzību, nozaudēšanu un, ja esi LMT pieslēguma numura lietotājs, arī neatļautu lietošanu saistībā ar kompensējamu zādzību vai nozaudēšanu. Tev ir jāspēj aprakstīt atgadījums, kā arī jāspēj nosaukt iemesls, laiks un vieta.

Cik ilgi apdrošināšana ir spēkā
Pirmos divus mēnešus par apdrošināšanu nav jāmaksā. Apdrošināšana automātiski tiek pagarināta katru mēnesi, un ikmēneša maksa (prēmija) tiek iekļauta LMT rēķinā, taču darbojas ne ilgāk kā 60 mēnešus no polises parakstīšanas brīža, pēc tam apdrošināšana automātiski izbeidzas.

Kā rīkoties incidenta gadījumā
Ienāc Mans LMT un izpildi norādījumus, lai elektroniski aizpildītu pieteikuma veidlapu, vai sazinies ar LMT Iekārtu apdrošināšanas servisa speciālistiem pa tālr. 28008222
Pieteikums jāiesniedz pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā 60 dienu laikā no incidenta, kas ir pieteikuma iesniegšanas pamats, brīža. Ja iekārta ir nozagta vai nozaudēta, nekavējoties jānobloķē sērijas numurs (IMEI) un, ja esi LMT pieslēguma numura lietotājs, jānobloķē arī pieslēguma numurs. Nozaudēšanas vai zādzības gadījumā jāiesniedz arī policijas izziņa par apdrošinātās iekārtas nozaudēšanas vai zādzības pieteikumu.

Kāda atlīdzība tiks izmaksāta
Apdrošinājuma summa ir apdrošinātās mobilās iekārtas remonta izmaksas. Ja iekārtu nevarēs salabot, kā arī zādzības vai nozaudēšanas gadījumā, tā tiks aizvietota ar tāda paša zīmola un modeļa iekārtu. Ja nebūs iespējams aizvietot ar tāda paša zīmola un modeļa iekārtu, tā tiks nomainīta pret citu iekārtu ar līdzvērtīgu funkcionalitāti, nepārsniedzot LMT Retail & Logistics cenrādī noteiktās cenas apdrošināšanas iegādes brīdī, tomēr ne vairāk kā 2000 € (t.sk. PVN). Maksimālā apdrošinājuma summa par neatļautu lietošanu nozagšanas gadījumā ir 1000 € (t.sk.PVN) (ir piemērojama LMT pieslēguma numura lietotājiem). Apdrošinājuma summa paliek nemainīga visā apdrošināšanas perioda laikā, tomēr tiks atlīdzināts ne vairāk kā viens pieteikums par zādzību vai nozaudēšanu katrā 12 mēnešu periodā no apdrošināšanas sākuma brīža. Bojātās iekārtas tiek nodotas un saņemtas LMT klientu centrā.
Atlīdzība netiek samazināta nolietojuma dēļ.
Atlīdzība skaidrā naudā netiek izmaksāta.

Ko nesedz apdrošināšana
 • Bojājumus, ko sedz ražotāja vai piegādātāja garantija, vai bojājumus, par kuriem ir atbildīgs pārdevējs saskaņā ar likumu vai līgumu
 • Parasto nolietojumu
 • Neatļautu lietošanu un nevērību
 • Zādzību no telpām vai automašīnas, ja nevar pierādīt ielaušanos
 • Ja iekārtas nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā nevari paskaidrot kad, kur un kā tas notika
Iekārtu apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Ar pilnu LMT Iekārtu apdrošināšanas noteikumu un nosacījumu tekstu, kas ietver visu izņēmumu aprakstu, var iepazīties ŠEIT (PDF) vai Mans LMT.

IZMAKSAS

Pašrisks
Pašrisks ir atkarīgs no apdrošinātās iekārtas standarta cenas pirkuma brīdī, kā norādīts zemāk, neņemot vērā atlaides, ja tādas tiek piemērotas.
Pašrisks ir summa, kas netiks atlīdzināta un ko maksā klients.
 
Ikmēneša maksa (prēmija)
Ikmēneša maksa (prēmija) tiks iekļauta Tavā LMT rēķinā (pirmie divi mēneši – bezmaksas).
Svarīgi! 
Lietotām iekārtām, aprēķinot ikmēneša maksu, par iekārtas cenu tiek uzskatīta nevis pirkuma, bet gan jaunas iekārtas cena. Remonta laikā arī lietotām iekārtām tiek izmantotas tikai jaunas oriģinālās detaļas.

Iekārtas cena (ar PVN)  Ikmēneša maksa (prēmija)* Pašrisks*
<200 € 3.90 €10 €
200–399 €5.90 €10 €
400–599 €7.90 €20 €
600–799 € 9.90 €20 €
800–1199 €11.90 € 30 €
>=1200 €13.90 € 30 €
* Netiek piemērots PVN.

INFORMĀCIJAI

 • Pakalpojumu nodrošina apdrošināšanas sabiedrība Telia Försäkring AB, kuru pārstāv Telia Forsakring AB filiāle Latvijā, contact-insurance@teliacompany.com.
 • Šeit pieejams aktuālais Telia Försäkring privātuma paziņojums.
 • Apdrošināt iespējams iekārtas, kurām ir sērijas numurs (IMEI).
 • Ja esi iegādājies apdrošināšanu LMT e-veikalā (tiešsaistē), vari atteikties no apdrošināšanas 14 dienu laikā no apdrošināšanas sākuma brīža.
 • Tev ir tiesības izbeigt apdrošināšanu nekavējoties jebkurā brīdī Mans LMT vai LMT klientu centrā. Šādā gadījumā Tev ir jāsamaksā jebkura nesamaksātā apdrošināšanas ikmēneša maksa (prēmija).
 • Apdrošināšanas segumu nodrošina Telia Försäkring AB, reģ. nr. 516401-8490, adrese 169 94 Solna, Zviedrija, tālr. +46 8 504 550 000, kuru pārstāv Telia Forsakring AB filiāle Latvijā, reģ. nr. 40203181416, adrese Krišjāņa Valdemāra iela 20-16A, Rīga, LV-1010, Latvija.
 • SIA LMT Retail & Logistics darbojas kā apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieks un veic apdrošināšanas izplatīšanu, noslēdzot apdrošināšanas līgumu Telia Försäkring AB filiāles Latvijā vārdā.
 • LMT ir tiesības iekasēt ikmēneša maksu (prēmiju) un veikt apdrošināšanas pakalpojuma administrēšanu atbilstoši LMT Iekārtu apdrošināšanas noteikumiem un nosacījumiem.
 • Šo apdrošināšanu administrē apdrošināšanas brokeris Willis Towers Watson Sweden AB (WTW), reģ. nr. 556426-5295, Willis Towers Watson Plc meitas sabiedrība vai WTW pilnvarota trešā persona Apdrošinātāja vārdā. Administrēšana ietver apdrošināšanas pieteikumu izskatīšanu.
  Kontaktinformācija:
  - E-pasta adrese: LMTapdrosinasana@willis.com
  - Tālrunis: 28008222
 • Ja neesi apmierināts ar lēmumu par atlīdzības pieteikumu, Tev vienmēr ir tiesības pieprasīt lietas atkārtotu izskatīšanu. Lūdzam sazināties ar WTW, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.
 • Ja vēlēsies iesniegt sūdzību par jebkuru ar apdrošināšanu saistītu jautājumu (piem., apdrošināšanas pakalpojums, izplatīšana), lūdzam sazināties ar:
  - LMT Retail & Logistics (Apdrošināšanas izplatītājs), izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju
  - WTW (Apdrošināšanas administrators), izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju
  - Telia Forsakring AB filiāle Latvijā (Apdrošinātājs): complaints-insurance@teliacompany.com
  Lūdzam pēc iespējas precīzāk aprakstīt sūdzības iemeslu un norādīt apdrošināšanas polises numuru un kontaktinformāciju.
  Atbilde uz sūdzību tiks sniegta bez maksas 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. 14 dienu termiņš var tikt pagarināts, ja objektīvu iemeslu dēļ uz sūdzību nav iespējams atbildēt 14 dienu laikā (informēsim par termiņa pagarinājuma iemeslu un norādīsim jaunu termiņu). Sūdzības un atbildes tiek reģistrētas sūdzību reģistrā, un tās izskata sūdzību izskatīšanas komisija, kurā ietilpst Apdrošinātājs, Apdrošināšanas administrators un Apdrošināšanas izplatītājs, lai pārbaudītu faktus un izvairītos no interešu konflikta, izskatot sūdzību. Sūdzību iemeslus un sūdzību izskatīšanas kārtības ievērošanu uzrauga Apdrošinātājs, Apdrošināšanas administrators un Apdrošināšanas izplatītājs, un nepieciešamības gadījumā un, ja iespējams, sūdzību un neatbilstību pamatiemesli tiek analizēti un novērsti.
 • Strīdi var tikt iesniegti izskatīšanai Latvijas tiesā.
 • Šo apdrošināšanu regulē Latvijas likumi.
Ja vēlies uzdot jautājumus vai uzzināt vairāk, ienāc Mans LMT vai sazinies ar LMT Iekārtu apdrošināšanas servisa speciālistiem (LMTapdrosinasana@willis.com, tālr. 28008222).
LMT diennakts bezmaksas informatīvais tālrunis 80768076.
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!