Helpdesk
   Manufacturer: Nokia
   Nokia G42
   Nokia G42

   Colour

   With Open agreement

   12

   50

   €/month

   Nokia C32
   Nokia C32

   Colour

   With Open agreement

   7

   00

   €/month

   Nokia C12
   Nokia C12

   Colour

   With Open agreement

   5

   50

   €/month

   Nokia 2660
   Nokia 2660

   Colour

   With installment agreement

   3

   71

   €/month

   89.00

   Nokia 225
   Nokia 225

   Colour

   With installment agreement

   2

   88

   €/month

   68.99

   Nokia G21
   Nokia G21Used

   Colour

   With installment agreement

   5

   62

   €/month

   134.75