Helpdesk
   Manufacturer: Nokia
   Nokia G42
   Nokia G42

   Colour

   With Open agreement

   10

   33

   €/month

   Nokia C32
   Nokia C32

   Colour

   With Open agreement

   5

   79

   €/month

   Nokia C12
   Nokia C12

   Colour

   With Open agreement

   4

   55

   €/month

   Nokia 2660
   Nokia 2660

   Colour

   With installment agreement

   3

   07

   €/month

   73.55

   Nokia 225
   Nokia 225

   Colour

   With installment agreement

   2

   04

   €/month

   48.76