HED lv #3HED lv #3HED lv #3
ZVANI LATVIJĀ UN EEZ VALSTĪS
ĪSZIŅAS LATVIJĀ UN EEZ VALSTĪS
INTERNETS LATVIJĀ UN EEZ VALSTĪS*
tikai 9, 96
€/mēn.**
tikai 9, 96
€/mēn.**
tikai 9, 96
€/mēn.**

Pieteikties piedāvājumam

Nav korekti ievadīts vārds
Nav korekti ievadīts numurs
Paldies, Tavs pieteikums saņemts. Tuvākajā laikā ar Tevi sazināsies mūsu speciālists.

Izveidot jaunu pieteikumu
Par katru skolēnu var saņemt vienu īpašo piedāvājumu.
Pēc 18 g.v. sasniegšanas tiks piemērota BRĪVĪBA un NEATKARĪBA standarta mēneša maksa.
Piedāvājuma mēneša maksā neietilpst zvani un īsziņas uz paaugstinātas maksas numuriem.
Ir aktivizēts paaugstinātas maksas pakalpojumu un zvanu aizliegums.

* Citās EEZ valstīs ārpus Latvijas godīgas lietošanas apjomu atbilstoši Eiropas Savienības Viesabonēšanas regulai nosaka ES Godīgas lietošanas noteikumi (Fair Usage Policy). Šis apjoms periodiski mainās. Lūdzam sekot līdzi informācijai par iekļauto interneta apjomu citās EEZ valstīs atbilstoši pakalpojumam NEATKARĪBA.

** Piedāvājums pieejams gan esošiem, gan jauniem klientiem, ja ģimenē ir skolēns no 6 līdz 17 g.v. (ieskaitot).
Pieslēgt var kāds no vecākiem vai iecelts aizbildnis jebkurā LMT klientu centrā, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu un bērna personu apliecinošu dokumentu vai dzimšanas apliecību.

Pieslēdzot pakalpojumu attālināti, jānorāda bērna personas kods un, ja personas kods to nesatur – arī  dzimšanas datums. Datu apstrāde tiek veikta tikai nepieciešamajā veidā un laikā uz darījuma pamata konkrētā piedāvājuma sniegšanas ietvaros. Lai nodrošinātu godprātīgu piedāvājuma izmantošanu, LMT ir tiesības lūgt papildus norādīt informāciju, kas apstiprina tiesības saņemt konkrēto piedāvājumu, piemēram, varam lūgt norādīt personu apliecinoša dokumenta numuru un/vai dokumenta izrakstu, kas satur nepieciešamo informāciju.  Minētās informācijas saņemšana var tikt veikta klātienē (piemēram, klientu centrā) vai attālināti, izmantojot klientam un LMT pieejamos digitālos risinājumus (videozvans, izraksta fotoattēls u.tml.). Klients, izmantojot pieejamos risinājumus, piemēram, aizklāšanu vai aizkrāsošanu, nodrošina, ka netiek iesniegti citi dati, kuru apstrāde netiek lūgta. Informācijas iesniegšana vienlaikus ir klienta apliecinājums, ka klients darbojas tiesiski un sniegtie dati ir patiesi. Ja gadījumā tiek konstatēta negodprātīga rīcība, var tikt nekavējoties pārtraukta piedāvājuma turpmāka nodrošināšana, kā arī aprēķināta pilna Brīvības un Neatkarības maksa par laika periodu, kas ir izmantots līdz piedāvājuma pārtraukšanai.

Aicinām iepazīties ar
drošas lietošanas nosacījumiem.

Pirms LMT pakalpojumu lietošanas lūdzam iepazīties ar LMT sniegto personas datu apstrādes informāciju. LMT kā datu pārzinis šiem jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto pakalpojumu ietvaros personas datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Šī piedāvājuma ietvaros var tikt apstrādāti pamatdati, piemēram, vārds, uzvārds, pieslēguma numurs u.c., kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp  noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais LMT pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem LMT klientam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka informācija par LMT īstenoto personas datu aizsardzību un personu tiesībām datu apstrādes jomā pieejama LMT privātuma politikā.

Lai nodrošinātu iespējami labāku klientu pieredzi un pilnīgākas LMT pakalpojumu izmantošanas iespējas, pakalpojumu lietošanas laikā LMT var ar  Tevi sazināties (telefoniski, nosūtot īsziņu, e-pastu vai ziņu interneta pārlūkā) par pakalpojuma administrēšanas un lietošanas jautājumiem.

* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!