LMT ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi


 

LMT VIRSMĒRĶIS
Veidot Latvijā saziņas vidi, kurā ceļš no domas līdz darbībai kļūst arvien īsāks.

 

Pakalpojumu kvalitātes un klientu apkalpošanas pamatprincipi   

 • Nodrošināt mūsdienīgus, daudzveidīgus un kvalitatīvus telekomunikāciju pakalpojumus un jaunākās tehnoloģiskās iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmumam.  
 • Informēt klientus par jaunākajām iespējām un piemērotākajiem risinājumiem pakalpojumu izmantošanā.
 • Nodrošināt klienta vajadzībām atbilstošu servisu 24/7 attālinātajos apkalpošanas kanālos, kā arī klātienes apkalpošanu – klientu centros, mājās, birojos – visā Latvijā.
 • Sniegt korektu un precīzu informāciju rēķinos un komunikācijā.
 • Būt tehnoloģiju jomas ekspertam un jaunāko tehnoloģiju ieviešanas līderim Latvijā.
 • Nemainīgi saglabāt uzņēmuma labo reputāciju, kā arī sociāli atbildīga uzņēmuma statusu.   


Vides aizsardzības pamatprincipi

 • Apzināt vides riskus un mazināt to ietekmi visā LMT sniegto pakalpojumu dzīves ciklā.
 • Meklēt un realizēt iespējas, lai samazinātu enerģijas patēriņu, CO2 emisiju un atkritumu rašanos.
 • Attīstīt un piedāvāt pakalpojumus, kas palīdz klientiem un sabiedrībai samazināt ietekmi uz vidi.
 • Sadarboties ar partneriem, kas ir atbildīgi vides aizsardzības jomā.
 • Apzināt un ievērot uz LMT darbību attiecināmos vidi reglamentējošos normatīvos aktus.
 • Informēt, izglītot un iesaistīt LMT darbiniekus vides aizsardzības jautājumu risināšanā.


Mārketinga pamatprincipi   

 • Veicināt tehnoloģiju pieņemšanu kā nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu. Rosināt cilvēkus meklēt veidus, kā paplašināt savas (ie)spējas rīkoties. Veicinot digitālo pratību, palīdzēt attīstīt Latviju kā labāko vietu, kur dzīvot un strādāt.
 • Veidot Latvijā saziņas vidi, kurā ceļš no domas līdz darbiem kļūst arvien īsāks.
 • Ar regulāriem tirgus pētījumiem izzināt sabiedrības vajadzības un vēlmes. Atbilstoši pieprasījumam izstrādāt mārketinga stratēģiju un veidot piedāvājumu.
 • Atbalstīt uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanā un radīt pievienoto vērtību uzņēmuma un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
 • Veidot un uzturēt saziņu ar klientiem viņiem ērtākajā vidē – klientu centros, internetā u.c.
 • Attīstīt tādas komunikācijas formas un veidus, kur pati komunikācija ir vērtība – auditorijai interesanta un noderīga.
 • Veicināt atgriezenisko saiti ar klientiem, izmantojot mūsdienīgus digitālos kanālus – sociālie tīkli, LMT Straume, LMT Mājas viedtelevīzija.    


Iepirkumu pamatprincipi   

 • Realizēt atbildīgu komercdarbību,  orientējoties uz labām ilgtermiņa komerciālām attiecībām un konstruktīvu sadarbību.
 • Nodrošināt vienlīdzīgu, neitrālu, taisnīgu un veselīgu konkurenci veicinošu attieksmi pret ikvienu tirgus dalībnieku, pretendentu, piegādātāju un piedāvājumu.
 • Izvēlēties un novērtēt piegādātājus pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, tai skaitā korporatīvās atbildības prasībām.
 • Plānot savu darbību tā, lai nepieļautu interešu konfliktu rašanos.
 • Realizēt kvalitatīvu preču un pakalpojumu tirgus un piedāvājumu monitoringu, kas balstīts uz zinošu darbinieku saimnieciskās domāšanas un uzvedības izpausmēm.


Dažādības vadības pamatprincipi

 • Veikt LMT darbinieku atlasi, ņemot vērā tikai kandidāta profesionālās spējas, prasmes, pieredzi un zināšanas.
 • Nodrošināt vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas visiem darbiniekiem. Jebkurš darbinieks var pieteikties uz aktuālajām vakancēm. Lēmumi tiek balstīti tikai uz pretendentu profesionālajām spējām, prasmēm, zināšanām un pieredzi.
 • Nodrošināt atalgojuma sistēmu, kas paredz vienlīdzīgu atalgojumu par vienādas nozīmes darbu gan sievietēm, gan vīriešiem neatkarīgi no vecuma.
 • Noturēt sabalansētu un daudzveidīgu personālu (vecuma, dzimuma un citās jomās).
 • Būt atvērtam un pretimnākošam uzņēmumam, kas respektē klientu vajadzību dažādību.

Sadarbības principi ar pārvaldes institūcijām

 • Viedokļu daudzveidība
  Viedokļa paušana sabiedrībai un nozarei nozīmīgos jautājumos ir demokrātiska vērtība, kas sniedz valsts iestādēm, lēmuma pieņēmējiem būtisku informāciju un faktus, uzlabo lēmuma kvalitāti un nodrošina viedokļu daudzveidību.
 • Sociālā atbildība
  Kā nozares un kompetences līderis, sabiedrības un sociālo procesu nozīmīgs dalībnieks un nacionālajai drošībai nozīmīgs komersants, LMT apzinās sniegto pakalpojumu būtisko lomu sabiedrības un viedvalsts attīstībā, viedokļu daudzveidības un cilvēktiesību nodrošināšanā. Sadarbībā ar iestādēm LMT veicina sabiedrības un valsts pārvaldes standartu paaugstināšanu visās jomās.
 • Atklātība
  LMT nevairās paust savu viedokli sabiedrībai un valstij nozīmīgos jautājumos, īpaši, ja tas attiecas uz nozarei, investīciju videi un demokrātijai būtiskiem jautājumiem. LMT viedokli pauž atklāti – tiešā veidā vai caur nozares vai darba devēju nevalstisko organizāciju  starpniecību, pilnībā ievērojot LMT, nozares un starptautiski apstiprinātos sociālās atbildības (t.sk. pretkorupcijas un lobēšanas atklātības) principus.
 • Godīgums
  Sadarbībā ar pārvaldes iestādēm LMT sniedz objektīvu un patiesu viedokli un informāciju. LMT dod priekšroku un ievieš ilgtspējīgus risinājumus, kas dod pienesumu sabiedrībai un nozarei kopumā, nevis īstermiņa interesēm. LMT nepieļauj datu sagrozīšanu vai patvaļīgu interpretāciju, kas dotu nepamatotas priekšrocības LMT, ja tas ir pretrunā ar sabiedrības kopējo interesi.

LMT ilgtspējas pārskats 2016
LMT ilgtspējas pārskats 2017
* Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!